Een nieuwe strategie: Wie houdt zich daar nou eigenlijk allemaal mee bezig?

“Wij leveren ideeën aan, vanuit de organisatie, voor de nieuwe strategie.”

Een nieuwe strategie ontwikkelen, dat is nogal wat, niet zomaar iets wat je ‘even’ bedenkt. Hier zijn we dan ook al geruime tijd mee bezig. Caroline Beentjes en Tanja Ineke hebben hier vanuit de Raad van Bestuur dan ook continue aandacht voor.

De Raad van Bestuur is dan wel leidend in het ontwikkelen van de strategie, maar collega’s vanuit de gehele organisatie hebben hier een rol in. Het proces wordt begeleid door RONT Management Consultants, een extern strategisch adviesbureau gespecialiseerd in o.a. de zorgsector. Door middel van verschillende middenkaderbijeenkomsten en strategie bijeenkomsten met vrije inloop kwamen collega’s vanuit alle onderdelen van Samen meer te weten over de toekomst van onze organisatie en welke veranderingen er op ons af komen. Ook konden collega’s hier hun eigen ideeën inbrengen.

Naast deze bijeenkomsten is er een groep collega’s als klankbordgroep nauw betrokken bij de ontwikkeling van de strategie: de pioniersgroep. Projectleider, Caroline Kooijman, is lid van de pioniersgroep en vertelt over hun rol bij de ontwikkeling van de strategie.

Wie zijn er allemaal lid van de pioniersgroep? “De pioniersgriep is een groep van 15 collega’s met een wisselende samenstelling. Zo is er altijd een vertegenwoordiger van de OR, VAR, CCR én collega’s vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie. Zo zijn er collega’s betrokken vanuit Revalidatie & Behandeling en het artsenteam, facilitair en WSD, bemiddelingsbureau, wijkverpleging, de gespecialiseerd verpleegkundigen en uit de clusters voor de vertegenwoordiging van de langdurige zorg. Zelf ben ik een vertegenwoordiger voor de collega’s binnen het BAS. Je ontkomt er niet aan dat iedereen vanuit zijn/haar eigen bril naar een onderwerp kijkt en dit is juist heel mooi en waardevol aan de pioniersgroep.”

“Je ontkomt er niet aan dat iedereen vanuit zijn/haar eigen bril naar een onderwerp kijkt en dit is juist heel mooi en waardevol aan de pioniersgroep.”

Caroline Kooijman

De leden van de pioniersgroep hebben ieder hun eigen ‘achterban’ van collega’s waarmee ze de plannen die aan de pioniersgroep worden gepresenteerd mee bespreken.

Wat is de rol van de pioniersgroep? “Wij zijn de vertegenwoordiging vanuit de organisatie, de klankbord voor de Raad van Bestuur en het MT. Wij leveren ideeën aan, vanuit de organisatie, voor de nieuwe strategie. Dat werkt een beetje als een sneeuwbal. De leden van de pioniersgroep hebben ieder hun eigen ‘achterban’ van collega’s waarmee ze de plannen die aan de pioniersgroep worden gepresenteerd mee bespreken. Vervolgens nemen de leden alle ideeën en feedback die ze terugkrijgen mee naar het kernteam.”

Wat voor opdrachten krijgen de pioniers? “Eén belangrijk onderwerp is de nieuwe organisatiestructuur en de inrichting van de kernteams. Hoe zien wij dat? Hoe kijken wij hiernaar? Wat verandert er aan de samenstelling van de teams? Hierbij is het ook weer heel prettig dat de collega’s van het pioniersteam vanuit de belangen van hun eigen ‘achterban’ kijken en om hier uiteindelijk de juiste keuzes in te kunnen maken of dat we de plannen nog verder moeten bijschaven. Dat zijn inspirerende gesprekken geweest waar goede adviezen uit zijn voortgekomen. Zo ook dat er bijvoorbeeld behoefte was aan het verder informeren van alle collega’s over de strategie. Met dit advies is de afdeling communicatie aan de slag gegaan en heeft daarom voor alle collega's dit magazine samengesteld, waardoor iedereen meer kan lezen over de nieuwe strategie.”