Inhoudsopgave

Het nieuwe werken in Maria Mater

Langer vitaal thuis

Gastredacteur Ines Mouchaers

Pioniersgroep

Living lab

Saamhorigheid in ‘t Zand

Contact