Pilot

Living Lab Warmenhuizen

"Als we blijven doen wat we tot nu toe gedaan hebben, dan krijgen mensen niet meer de zorg die ze nodig hebben."

In 2030 zijn er 40% minder zorgverleners werkzaam in de kop van Noord-Holland. Tegelijkertijd verwachten we alleen al in de gemeente Schagen 112% meer 75- plussers dan in 2020. Dat betekent veel minder mensen die in de zorg werken en meer mensen die een zorgvraag hebben. Als we blijven doen wat we tot nu toe gedaan hebben, dan krijgen mensen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Dus het moet echt anders. Hoe krijgen we ook dan de zorg thuis verricht? Er zijn nieuwe manieren nodig.

In Warmenhuizen zijn we daarom gestart met de pilot Living Lab. Deze pilot is onderdeel van de nieuwe strategie. In Living Lab gaan we samen met onze cliënten, medewerkers, buurtgenoten en (zorg)organisaties op zoek naar oplossingen om de zorg slimmer te organiseren. Zo gaan we de uitdaging aan om te experimenteren met hoe het werk in de zorg thuis beter verricht kan worden.

Hoe wilt u oud worden?

Wat vindt u daarin belangrijk?

En wat kunt u als buurt- / dorpsgenoten voor elkaar betekenen?

Vragen zoals hierboven staan hierin centraal. Tijdens bijeenkomsten met zowel medewerkers als mensen uit het dorp gaan we hierover steeds met elkaar in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken.

Initiatieven Vanuit de diverse buurtbijeenkomsten en gesprekken die we gehad hebben met inwoners, zijn er al verschillende initiatieven in gang gezet. Zo zijn we aan het kijken naar het opzetten van een trefpunt voor vitaal ouder worden, waarin verschillende zorgorganisaties onder één dak te vinden zijn en mensen met allerlei vragen rondom zorg en ouder worden terecht kunnen. Deze maand gaan we de 'handelingen carrousel' uitproberen. Medewerkers hoeven dan niet naar het skills lab in Magnushof om bepaalde handelingen af te laten tekenen, maar kunnen dit op locatie realiseren om zo bevoegd en bekwaam te blijven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om zogeheten papa/mama contracten aan te bieden (werken tijdens schooltijden van de kinderen) om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.