Promotieonderzoek naar (voorkomen van) transitiezorg

Gastredacteur Ines Mouchaers – Onderzoeker Universiteit Maastricht

Ines Mouchaers is onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en doet wetenschappelijk onderzoek naar het Langer Vitaal Thuis programma. Vanuit de Universiteit is zij bezig met een promotieonderzoek naar het voorkomen, optimaliseren en implementeren van transitiezorg (verhuizen naar een andere zorgplek), waarbij zij zich met name richt op het voorkomen hiervan. Het programma Langer Vitaal Thuis, waarbij het draait om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te houden, sluit hier mooi bij aan. Ines vertelt:

“Langer Vitaal Thuis, of reablement zoals men het in het buitenland noemt, is een innovatief zorgconcept dat de laatste twee decennia internationaal meer aandacht heeft gekregen. Een relatief oudere bevolkingsgroep maakt meer gebruik van zorg. Daarnaast is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel wat de komende jaren fors zal toenemen. Daarbij willen mensen zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak waarbij mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en met kwaliteit van leven thuis kunnen wonen. Het concept reablement wordt al toegepast in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië en Scandinavië en de onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

Door deze internationale succesvolle voorbeelden zijn we gaan kijken hoe we dit ook in Nederland toe kunnen passen. Hierin bleek ons unieke zorgstelsel en de verschillende financieringsstromen (verzekeraars, zorgkantoor etc) een uitdaging. In Nederland zijn zorgprofessionals veelal gewend te werken vanuit eigen visie en discipline. Bij reablement gaat het erom dat je elkaars professionaliteit meer benut en buiten je eigen grenzen kijkt. Dit vergt een andere werkwijze. We zijn dan ook gestart met de ontwikkeling van een basisprogramma dat ruimte biedt voor elke organisatie om hier een eigen invulling aan te geven. Vervolgens zijn we met zorginstellingen gaan praten om hier een pilot mee te draaien.”

Samenwerking met Samen “Woonzorggroep Samen, in samenwerking met de gemeentes in de Noordkop, VGZ de zorgverzekeraar, en Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg zijn twee organisaties die hiermee aan de slag wilden gaan. Begin dit jaar zijn we bij Samen gestart om het Langer Vitaal Thuis programma vorm te geven. Vanuit de ervaringen die we bij de verschillende organisaties opdoen, kijken we hoe we dit verder in Nederland uit kunnen rollen. Zo proberen we door middel van netwerkbijeenkomsten verbinding te zoeken met andere organisaties en de overheid. We zien dat er in Nederland in toenemende mate belangstelling is voor reablement als nieuw zorgconcept waarbij cliënten en hun mantelzorgers (tijdelijk) worden ondersteund door een interdisciplinair team. We merken al dat er ook landelijk veel interesse is voor het programma Langer Vitaal Thuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Actiz en het ministerie van VWS volgen deze nieuwe ontwikkelingen op de voet.

Ook internationaal houden we vanuit de Universiteit de ontwikkelingen in de gaten. Zo zijn we aangesloten bij een internationaal reablement netwerk waarin door middel van online bijeenkomsten ervaringen en nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. Ook hebben we onlangs een internationaal congres in Denemarken bijgewoond waarbij veel nieuwe inzichten zijn opgedaan. Erg waardevol om op deze manier op grote schaal van elkaar te leren.”

Rol bij Samen “Ik maak onderdeel uit van het Langer Vitaal Thuis projectteam bij Samen. Vanuit mijn ervaringen en contacten adviseer ik het projectteam bij de implementatie van het programma en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Ik heb veel contact met Sigrid van Haaster, de projectleider van het programma. Daarnaast bewaak ik de effectiviteit van het programma voor zowel medewerkers als cliënten. Zo kijk ik steeds wat er verbeterd en aangepast kan worden. Als een cliënt het programma heeft doorlopen, neemt de projectleider met zowel de cliënt als de betrokken medewerkers interviews af. Op die manier kunnen we resultaten meten en kijken we naar waar we het programma kunnen optimaliseren.

De eerste signalen van het programma zijn erg positief. Cliënten waarderen het enorm, het opent nieuwe deuren. Het programma gaat dieper in op de hulpvraag, welke anders wellicht niet of minder goed naar voren kwam. Daarbij is het natuurlijk heel fijn om mensen binnen een aantal weken toch weer zelfredzaam te laten zijn.”

Promotieonderzoek naar (voorkomen van) transitiezorg

Gastredacteur Ines Mouchaers – Onderzoeker Universiteit Maastricht

Ines Mouchaers is onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en doet wetenschappelijk onderzoek naar het Langer Vitaal Thuis programma. Vanuit de Universiteit is zij bezig met een promotieonderzoek naar het voorkomen, optimaliseren en implementeren van transitiezorg (verhuizen naar een andere zorgplek), waarbij zij zich met name richt op het voorkomen hiervan. Het programma Langer Vitaal Thuis, waarbij het draait om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te houden, sluit hier mooi bij aan. Ines vertelt:

“Langer Vitaal Thuis, of reablement zoals men het in het buitenland noemt, is een innovatief zorgconcept dat de laatste twee decennia internationaal meer aandacht heeft gekregen. Een relatief oudere bevolkingsgroep maakt meer gebruik van zorg. Daarnaast is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel wat de komende jaren fors zal toenemen. Daarbij willen mensen zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak waarbij mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en met kwaliteit van leven thuis kunnen wonen. Het concept reablement wordt al toegepast in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië en Scandinavië en de onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

Door deze internationale succesvolle voorbeelden zijn we gaan kijken hoe we dit ook in Nederland toe kunnen passen. Hierin bleek ons unieke zorgstelsel en de verschillende financieringsstromen (verzekeraars, zorgkantoor etc) een uitdaging. In Nederland zijn zorgprofessionals veelal gewend te werken vanuit eigen visie en discipline. Bij reablement gaat het erom dat je elkaars professionaliteit meer benut en buiten je eigen grenzen kijkt. Dit vergt een andere werkwijze. We zijn dan ook gestart met de ontwikkeling van een basisprogramma dat ruimte biedt voor elke organisatie om hier een eigen invulling aan te geven. Vervolgens zijn we met zorginstellingen gaan praten om hier een pilot mee te draaien.”

Samenwerking met Samen “Woonzorggroep Samen, in samenwerking met de gemeentes in de Noordkop, VGZ de zorgverzekeraar, en Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg zijn twee organisaties die hiermee aan de slag wilden gaan. Begin dit jaar zijn we bij Samen gestart om het Langer Vitaal Thuis programma vorm te geven. Vanuit de ervaringen die we bij de verschillende organisaties opdoen, kijken we hoe we dit verder in Nederland uit kunnen rollen. Zo proberen we door middel van netwerkbijeenkomsten verbinding te zoeken met andere organisaties en de overheid. We zien dat er in Nederland in toenemende mate belangstelling is voor reablement als nieuw zorgconcept waarbij cliënten en hun mantelzorgers (tijdelijk) worden ondersteund door een interdisciplinair team. We merken al dat er ook landelijk veel interesse is voor het programma Langer Vitaal Thuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Actiz en het ministerie van VWS volgen deze nieuwe ontwikkelingen op de voet.

Ook internationaal houden we vanuit de Universiteit de ontwikkelingen in de gaten. Zo zijn we aangesloten bij een internationaal reablement netwerk waarin door middel van online bijeenkomsten ervaringen en nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. Ook hebben we onlangs een internationaal congres in Denemarken bijgewoond waarbij veel nieuwe inzichten zijn opgedaan. Erg waardevol om op deze manier op grote schaal van elkaar te leren.”

Rol bij Samen “Ik maak onderdeel uit van het Langer Vitaal Thuis projectteam bij Samen. Vanuit mijn ervaringen en contacten adviseer ik het projectteam bij de implementatie van het programma en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Ik heb veel contact met Sigrid van Haaster, de projectleider van het programma. Daarnaast bewaak ik de effectiviteit van het programma voor zowel medewerkers als cliënten. Zo kijk ik steeds wat er verbeterd en aangepast kan worden. Als een cliënt het programma heeft doorlopen, neemt de projectleider met zowel de cliënt als de betrokken medewerkers interviews af. Op die manier kunnen we resultaten meten en kijken we naar waar we het programma kunnen optimaliseren.

De eerste signalen van het programma zijn erg positief. Cliënten waarderen het enorm, het opent nieuwe deuren. Het programma gaat dieper in op de hulpvraag, welke anders wellicht niet of minder goed naar voren kwam. Daarbij is het natuurlijk heel fijn om mensen binnen een aantal weken toch weer zelfredzaam te laten zijn.”