Het nieuwe werken in Maria Mater

“Grote plannen, kleine stappen”

Een nieuwe strategie betekent grote veranderingen, veranderingen die niet gelijk tastbaar zijn. Dat we deze veranderingen in hele kleine stappen nemen is te zien bij Maria Mater. We spreken hierover met teamleider René Koppelmans en kwaliteitsverpleegkundige Sandra Dons.

Waarom zijn we begonnen met het aanpassen van Maria Mater?

“Ruim vier jaar terug begonnen we met het maken van plannen voor het nieuwe Maria Mater. In ’t Veld werd de vraag naar zorg groter, maar mensen wilden eigenlijk niet hun dorp verlaten, waar wij tot dan toe alleen thuiszorg aanboden. Ook was er behoefte aan de betrokkenheid in de samenleving en dat Maria Mater een plek zou worden om elkaar te ontmoeten”, zegt René. Hij vervolgt: “Daarnaast waren we ook bezig met de ontwikkeling van Hof van Wieringen & Ulkediep en hebben we binnen Samen goede ervaringen met kleinschalig wonen. Het concept van zorg paste goed bij de vraag in ’t Veld waardoor ervoor werd gekozen Maria Mater te verbouwen.”

Hoe krijgt de nieuwe strategie hier vorm?

“Uiteindelijk betekende de verbouwing dat we een aantal appartementen hebben opgeofferd om ruimte te maken voor nieuwe buurtkamers. In Maria Mater woont nu een mix bewoners met een thuiszorg- en langdurige zorgvraag en mensen die een appartement huren. Bij de voordeur zie je dit niet, maar er is hier veel veranderd. Eigenlijk zijn we in Maria Mater al vier jaar bezig met de nieuwe strategie door stapje voor stapje te kijken wat de behoefte is van onze bewoners en dingen uit te proberen”, zegt René.

“Je ziet het met de dag ontwikkelen”

René Koppelmans

“Eigenlijk zijn we in Maria Mater al vier jaar bezig met de nieuwe strategie. In hele kleine stapjes.”

Wat merkt de cliënt/bewoner daarvan? “We hebben ons de afgelopen tijd vooral gericht op het welzijn van de mensen in Maria Mater. Een bewoner in Maria Mater heeft nu veel meer eigen regie, of je nu huurder bent, cliënt in de thuiszorg of langdurige zorg van ons ontvangt. Maria Mater heeft nieuw leven gekregen door deze ontwikkelingen. Vier jaar terug was het aanbod erg beperkt, omdat er alleen thuiszorg werd aangeboden, heel taakgericht. Nu proberen we iedereen te betrekken bij de buurtkamers en hier een rol in te geven. Mensen willen meedoen, betrokken worden en het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van Maria Mater. Mensen kunnen alle kanten op en wij gaan dan kijken hoe we het mogelijk kunnen maken met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers”, zegt René. Vroeger was alles beter, geldt dan ook niet meer voor de mensen in Maria Mater. “Dit horen we totaal niet meer, ze zijn heel tevreden en doen ook heel veel uit eigen initiatief” zegt Sandra. “Er haken daardoor nu ook bewoners aan die dit eerder niet deden. In de buurtkamers is het wat rustiger, mensen kunnen elkaar beter verstaan en er is meer tijd voor elkaar. Er zijn ook steeds meer huurders die bijdragen aan Maria Mater. Bijvoorbeeld een huurder die ons elke ochtend helpt bij het ontbijt, zij voelt zich erg betrokken en krijgt hiervoor ook veel waardering van de andere bewoners. Ook zijn wij steeds minder nodig bij bijvoorbeeld activiteiten, wij faciliteren het maar trekken ons dan terug en komen af en toe eens kijken. Hier schuift ook steeds vaker familie aan.” René vult aan: “Hierdoor wordt het iets van de bewoners van Maria Mater zelf.” Waar staat Maria Mater over een paar jaar? “Over een paar jaar zou het mooi zijn als je helemaal geen verschil meer zou hebben tussen onze groepen bewoners, dat is er nog steeds wel. Maar we zijn nu al bezig met het kijken naar hoe we deze beperkingen kunnen oplossen. Dat zou zijn met één team voor het hele huis, dat is nu nog een praktische scheiding, maar op gegeven moment zal dat een logische stap zijn. Ook het meenemen van vrijwilligers is nog een belangrijk aandachtspunt. Daar zijn we voorlopig nog wel even mee bezig, stap voor stap, soms ook een stap terug maar wel met een stip op de horizon”, sluit René af.